NEWS

2020.06.02 役員選挙 選挙人(有権者)名簿を会員専用ページに掲載しました
2020.06.02 役員選挙公示を掲載しました
2020.05.20 役員選挙案内を掲載しました
2020.04.28 「過去大会特別プログラム」を更新しました。
2020.04.21 「泌尿器腹腔鏡手術ガイドライン2020年版」を掲載しました

PICK UP